Centrum LOCIKA – dětství bez násilí

V souvislosti s pandemií Covid-19 vzrostl i v České republice počet případů domácího násilí o 30 %, jak ukazují výstupy kvalitativního výzkumu Fakulty humanitních studií a Sociologického ústavu AV ČR. Na situaci se rozhodlo reagovat pražské Centrum LOCIKA, které v září spustilo platformu www.detstvibeznasili.cz, kde mohou najít okamžitou pomoc a podporu nejen děti a jejich rodiče, ale i učitelé a další profese pracující s dětmi. Přímými účastníky násilných incidentů v rodině jsou bohužel velmi často i děti, u kterých se prožitá traumata odrážejí nejen na jejich aktuálním psychickém stavu, vztazích a školní úspěšnosti, ale mohou výrazně ovlivnit i budoucnost a zdraví dítěte. Děti zažívající násilí doma potřebují odbornou, specializovanou pomoc a podporu, ale také především někoho, kdo jim pomůže situaci v rodině odhalit a iniciuje pomoc celé rodině. Pomoci dětem by mohla škola, kde děti tráví velkou část dne a s učiteli i dalšími pedagogickými pracovníky jsou v úzkém kontaktu. Častá zkušenost z praxe však je, že ačkoliv pedagogové velmi často vědí, kterých dětí ve třídě se domácí násilí týká, bohužel už nevědí, co dělat, jak reagovat a jak jim pomoci. „Náš přístup je unikátní v tom, že nečekáme na změnu iniciovanou shora, zároveň neklademe na učitele žádné další nároky, ale podáváme jim pomocnou ruku. Cílem projektu Okamžité pomoci je včasná identifikace dětí a rodin, které potřebují podporu. Učitelům nabízíme možnost zavolat na linku Dětství bez násilí (+420601500196) a poradit se, případně poslat dotazy emailem (poradna@centrumlocika.cz). Pokud jsou z Prahy, mohou i přijít, vše lze řešit i anonymně,” říká ředitelka CentraLOCIKA Petra Wünschová.

zdroj textu: TISKOVÁ ZPRÁVA – PROGRAM DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI, LOCIKA

zdroj emoce: čas s dítětem, které tím prochází..

zdroj obrázku: jeho (přesto) krásná duše…..

další možnost kontaktu: nonstop linka důvěry Dětského krizového centra +420 777 715 215 a pro dítě nebo studenta do 26let, kteří si tímto prochází osobně, nebo třeba ví o někom z jejich okolí, kdo je svědkem/zažívá domácí násilí Linku bezpečí (nonstop, anonymní, možnost chatu): 116 111.