Na komunikaci záleží

Ve výzkumu, kde 400 dotazovaných společností (se 100 000 zaměstnanci v USA a Velké Británii), bylo odhadnuto, že komunikační bariéry stojí průměrnou organizaci ztrátu produktivity 62,4 milionů USD ročně.

Úspěšná komunikace se skládá ze sdělování informací a naslouchání. Existují tři úrovně sdělení, a sice verbální, nonverbální a činy. Vedle toho existují i tři úrovně naslouchání, ušima, očima a srdcem. Ušima naslouchá člověk odmalička a učí se rozumět slyšenému slovu. Jenže slyšené slovo nemá často jen jeden význam. V praxi to znamená, že je třeba se ještě ujistit, že lidé porozuměli opravdu dobře tomu, co jim bylo sděleno slovy.

„Máme dvě uši, ale jen jedna ústa, protože poslech je dvakrát tak těžší než mluvení.“

Poslech je jednou z nejdůležitějších dovedností, které můžete mít. To, jak dobře posloucháte, má zásadní dopad na vaši efektivitu práce a na kvalitu vašich vztahů s ostatními. Vzhledem k veškerému naslouchání si lidé myslí,  že bychom v tom mohli být dobří! Ve skutečnosti většina z nás není a výzkumy naznačují, že si pamatujeme pouze 25 až 50 % toho, co slyšíme. To znamená, že když mluvíte se svým šéfem, kolegy, zákazníky nebo partnerem po dobu 10 minut, věnujete  pozornost méně než polovině konverzace.

Je zřejmé, že naslouchání je dovednost, kterou můžeme všichni zlepšit. Tím, že se stanete lepším posluchačem, můžete zlepšit svou produktivitu i schopnost ovlivňovat, přesvědčovat a vyjednávat. A co víc, vyhnete se konfliktům a nedorozuměním. To vše je nezbytné pro úspěch na pracovišti!

Nedostatek informací, utajování nebo překrucování faktů je přímo půdou pro vznik pomluv, fám a chaosu. Lidé si určité situace vysvětlí „po svém“ a mohou zaujmout nesprávný postoj vůči plnění stanovených cílů firmy. Je třeba si uvědomit fakt, že k lidem, které člověk zná, se chová obecně shovívavěji než vůči těm, o kterých nic neví. Stejně tak to platí i obráceně. O podniku nebo o jeho vedení, o kterém lidé nic nevědí, si utvoří své názory a rychleji je i odsoudí.

Naše osobní filtry, předpoklady, úsudky a přesvědčení mohou narušit to, co slyšíme. Jako posluchač je vaší rolí porozumět tomu, co se říká. To může vyžadovat, abyste se zamysleli nad tím, co se říká, a klást otázky.

Být aktivním posluchačem vyžaduje hodně soustředění a odhodlání,  staré  zvyky a vzorce chování jde přeprogramovat.

Vy, jako člověk, který komunikuje s druhou osobou můžete ověřovat informace, zda byly správně pochopeny. Ve své praxi jsem zažila mnoho příběhů…, například člověk pracoval na úkolu měsíc a po měsíci se zjistilo, že úkol vůbec nepochopil. Ověřujte si informace také u nováčků, oni vše odkývají, ale často se bojí zeptat.