Na komunikaci záleží

Ve výzkumu, kde 400 dotazovaných společností (se 100 000 zaměstnanci v USA a Velké Británii), bylo odhadnuto, že komunikační bariéry stojí průměrnou organizaci ztrátu produktivity 62,4 milionů USD ročně. Úspěšná…

Více

Kolikrát jste dnes již řekli NE!

Statistiky uvádí, že zaměstnanci promarní 2-3 hodiny denně činnostmi, kterým chtěli říci NE, ale nakonec řekli ANO – to je celkem jeden a půl měsíce z roku. Říci NE je předpokladem…

Více