Kolikrát jste dnes již řekli NE!

Statistiky uvádí, že zaměstnanci promarní 2-3 hodiny denně činnostmi, kterým chtěli říci NE, ale nakonec řekli ANO – to je celkem jeden a půl měsíce z roku. Říci NE je předpokladem…

Více

Centrum LOCIKA – dětství bez násilí

V souvislosti s pandemií Covid-19 vzrostl i v České republice počet případů domácího násilí o 30 %, jak ukazují výstupy kvalitativního výzkumu Fakulty humanitních studií a Sociologického ústavu AV ČR….

Více

Pár pozitiv, které přinesl Covid

V současné době mi přijde, že převládají samá negativa, která slyšíme z médií. Vím, že situace není dobrá a obdivuji všechny, kteří stojí v první linii, protože já sama bych…

Více