Na komunikaci záleží

Ve výzkumu, kde 400 dotazovaných společností (se 100 000 zaměstnanci v USA a Velké Británii), bylo odhadnuto, že komunikační bariéry stojí průměrnou organizaci ztrátu produktivity 62,4 milionů USD ročně. Úspěšná…

Více

Žij tady a teď

S tímto mottem nejčastěji pracuji s mými klienty a je mé nejoblíbenější. Klienti přicházejí na sezení s tím, že nejsou úplně spokojeni, ať již ve vztahu nebo v jiné oblasti….

Více

Kolikrát jste dnes již řekli NE!

Statistiky uvádí, že zaměstnanci promarní 2-3 hodiny denně činnostmi, kterým chtěli říci NE, ale nakonec řekli ANO – to je celkem jeden a půl měsíce z roku. Říci NE je předpokladem…

Více

Centrum LOCIKA – dětství bez násilí

V souvislosti s pandemií Covid-19 vzrostl i v České republice počet případů domácího násilí o 30 %, jak ukazují výstupy kvalitativního výzkumu Fakulty humanitních studií a Sociologického ústavu AV ČR….

Více