Mé motto je:  Můj život je můj styl a můj styl je můj život.

Celých 10 let se pohybuji v oblasti lidských zdrojů, z toho 6 let na manažerských pozicích. Můj profil můžete také nalézt v katalogu profesionálů Katalog profesionálů. Práci s lidmi miluji a neumím si představit pracovat jinde, je to nádherný pocit, když přímo na lidech vidíte jejich pokroky. Je to totiž ta nejlepší zpětná vazba, kterou můžete dostat.

Kurzy

Akreditovaný kurz Coachingworld – Celostní koučování – titul CPC  (certified professional coach)

Akreditovaný kurz Coachingworld – Family coaching

Různorodost osobností týmu – BB Coaching & Consulting

Emoční rovnice – Aleš Kalina

Jak prakticky odhalit své silné stránky – Jan Mühlfeit

The positive leader – Fuelling success and Happiness in a world of disruptive change – Jan Mühlfeit

Letní HR škola – psychodiagnostika, neurověděcké základy mezilidských interakcí – People management Forum

Jak se správně ptát, abychom dostali správné odpovědi – Studio W

Rétorika aneb jak nadchnout posluchače – ACZ vzdělávací centrum

Prohlubování komunikativních kompetencí – akreditovaný kurz ministerstvem zdravotnictví ČR č.j. 48675/2008

Akademie pro personalisty -Tutor

 

Vzdělání:

2008 – absolvovala jsem magisterské studium na Provozně ekonomické fakultě – University of Life Sciences v Praze – titul Ing.

2000 – studium střední školy v USA (California – Oakdale High school)