Na komunikaci záleží

Ve výzkumu, kde 400 dotazovaných společností (se 100 000 zaměstnanci v USA a Velké Británii), bylo odhadnuto, že komunikační bariéry stojí průměrnou organizaci ztrátu produktivity 62,4 milionů USD ročně. Úspěšná…

Více